Συμβουλευτική Ζεύγους

Αμφότεροι οι σύντροφοι σε μια σχέση αντιμετωπίζουν συνεχώς την πρόκληση της εξισορρόπησης των απαιτήσεων της αγάπης, της σεξουαλικότητας και της συνδιαλλαγής (partnership). Οι ανάγκες που κάθε σύντροφος φέρει στη σχέση μπορεί να είναι συχνά διαφορετικές και προσδοκίες που αφορούν πράγματα όπως η αυτονομία και η οικειότητα μπορεί συχνά να μεταβάλλονται καθώς αναπτύσσεται η σχέση. Αυτές οι διαφορές και μεταβολές είναι δυνατόν να προκαλούν συγκρούσεις που συχνά είναι δύσκολο για ένα ζευγάρι να τις αντιμετωπίσει μόνο του. Η συμβουλευτική για ζεύγη περιλαμβάνει μια διαδικασία διαπραγματεύσεως κατά την οποία αμφότεροι οι σύντροφοι (το ζευγάρι) συναποφασίζουν τί επιθυμούν να αλλάξουν στη σχέση τους. Δουλειά μας σε αυτή τη διαδικασία είναι να σας βοηθήσουμε να αναγνωρίσετε περιχαρακωμένα σχέδια επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης για να σας βοηθήσουν να εξετάσετε αυτές τις συνήθειες και να αναγνωρίσετε νέους διαύλους επικοινωνίας. Η συμβουλευτική ζευγαριών, θεραπεία ζευγαριών και συμβουλευτική γάμου είναι δυνατόν να βοηθήσουν αν:

  • Αισθάνεστε ότι οι συζητήσεις σας γυρνάνε σε κύκλους ή επαναλαμβανόμενα οδηγούν σε ένα γνωστό αδιέξοδο και ένα αίσθημα ότι δεν καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο.
  • Εξετάζετε την περίπτωση χωρισμού.
  • Αισθάνεστε ενοχλημένοι και κουρασμένοι ο ένας από τον άλλο.
  • Δεν είστε ικανοποιημένοι από την σεξουαλική σας σχέση.
  • Δεν μπορείτε να συμφωνήσετε όταν πρέπει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις.
  • Αισθάνεστε ανίκανοι ή φοβάστε να διαφωνίσετε ή να φιλονικήσετε.
  • Αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε πλέον να εμπιστευτείτε τον σύντροφό σας.
  • Αισθάνεστε ότι έχετε πληγωθεί.
  • Χρειάζεστε περισσότερη ή λιγότερη οικειότητα από το σύντροφό σας.
  • Αισθάνεστε ότι η σχέση βρίσκεται σε κρίση.

Θεραπεία ή συμβουλευτική ζευγαριών και γάμου μπορεί να γίνει με διαφορετικές ρυθμίσεις. Ένας σύμβουλος εργάζεται με εσάς ή σε ειδικές περιπτώσεις αν μια πρόσθετη προοπτική είναι επιθυμητή από τον σύντροφό σας μπορούμε να εργαστούμε μαζί με τον άλλο σύμβουλο τέσσερις συνολικά.

foto 2