Ψυχοθεραπεία
Η ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική για άτομα στρέφεται κυρίως στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και την αύξηση της ικανοποίησης που παίρνετε από την ζωή.
Η δουλειά μας είναι να σας βοηθήσουμε να βρείτε διαύγεια για τον εαυτό σας και να ανακαλύψετε τρόπους να αναπτύξετε τις δυνάμεις σας και τους πόρους σας.
Σας ενθαρρύνουμε να αναγνωρίσετε, ερευνήσετε και τροποποιήσετε σχέδια στην συμπεριφορά σας και στις σχέσεις σας με άλλους ανθρώπους.
Μαζί αναπτύσσουμε στρατηγικές για να επιλύσετε προβλήματα και τρόπους εφαρμογής των στρατηγικών αυτών για θετική αλλαγή.
Θα μάθετε να αναλαμβάνετε μεγαλύτερη ευθύνη για τον εαυτό σας και να εκφράζετε πιο καθαρά και να υπερασπίζεστε τα συμφέροντά σας,.

Η ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική καθοδήγιση για άτομα μπορεί να βοηθήσει αν:

  • Είστε δυστυχής ή καταπιεσμένος
  • Αισθάνεστε μοναξιά ή λύπη
  • Είστε φοβισμένος/η ή δειλός/ή στις σχέσεις σας και στις επαφές σας με άλλους ανθρώπους
  • Έχετε ανεπαρκή αυτοπεποίθηση
  • Χρειάζεστε βοήθεια για να αντιμετωπίσετε τη λήξη μιας σχέσης
  • Αντιμετωπίζετε μια κρίση ή μια ανάγκη να κάνετε αλλαγές σχετικές με την οικογένειά σας, το σύντροφό σας ή την εργασία σας.
Tree of Life, North Devon, England