Νέα & Εκδηλώσεις
Simplicity

Μελλοντικά Σεμινάρια

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν τα σεμινάρια με τους εξής τίτλους:

Πως θα βελτιώσετε την σχέση σας με την/τον σύντροφό σας
Αξιοποίηση του δυναμικού των εφήβων
Επαγγελματικός προσανατολισμός
Μαθησιακοί τύποι
Συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών

Details